Компьютер – кыргыздаштыруу

Автор: Мэри Бекешова, July 13, 2012

Бул эки тилде чыгарылган окулуктун автору Күлүйпа Салымбекова жана Жаныбек Жанызак. Окулуктун мааниси компьютердик терминдердин кыргыз тилинде сунуш кылынышы. Айта кетчү нерсе, бул колдонмо китепте терминдер кыргыз тилинин ыгына жараша которулуп, журналисттер үчүн пайдалуу маалымат булагы, ал эми кыргыз тилин өнүктүрөм дегендер үчүн чоң табылга.

Эсепкер  – Компьютер

Эсепкердин түзүлүшү  –  Устройство компьютера

Аппараттык жана программалык камсыздоолор – Аппаратное и программное обеспечение

железо (hardware). – темир

Энетүптү, же  системалык түптүМатеринская или системная плата

Процессор процессор

Десктоп –- Десктоп

Планшет ЖК –ноутбукка окшош, бирок экраны сезимтал – атайын тергичи жок эле, манжалар менен иштей берсе болот. – Планшетный ПК – аналогично ноутбуку, но содержит чувствительный к нажатию экрана и несодержит механической клавиатуры.

Чөнтөк ЖК – чөнтөккө баткыдай эле өтө кичинекей түзүлүш. • Карманный ПК – сверхпортативное устройство, умещающееся в кармане.

Системалык блок – Системный блок

Азыкбулак – жогору чыңалуудагы (110-230 V) алмашма ток – Блок питания – преобразо

вывая переменный ток

Процессордун желдеткичи – эсепкердин өпкөсү – Куллер на процессор – лёгкие компьютера

Тезтутум (ТТТ) – жогору тездикте иштейт. – Оперативная память (ОЗУ)– обладает

высоким быстродействием

Процессор – эсепкердин жүрөгү. Процессор – сердце компьютера

Оптикалык жүргүзмө (CD/DVD). Оптикалык жүргүзмө маалыматты оптикалык

табактарга/дан окууга жана жазууга колдонулат. – Оптический привод (CD/DVD). Оптический привод предназначен для считывания или записи

Катуу табак (HDD) же винчестер бизге маалыматты туруктуу сакташ үчүн керек – Жесткий диск (HDD) – он же просто «винчестер»

Үнкарта. Үнкарта үн менен иштөөгө багышталган. Звуковая карта. Звуковая карта предназначена для работы со звуком.

Торкарта. Торкарта эсепкерди торго кошууга багышталган- Сетевая карта. Сетевая карта предназначена для подключения компьютера к сети.

Көрмө карта. Көрмө карта сүрөт менен иштөөгө жана борбордун процессорго келчү жүктү жеңилдетүүгө багышталган – Видео карта. Видео карта предназначена для ускоре

ния работы с графикой.

Чычкан. Чычкандан негизги милдети – курсорду башкаруу.- Мыщь

Принтер  –.Принтер

Сканер –  Сканер

Модем  – Модем

Тынымсыз азык-булак (ТАБ) – Источник бесперебойного питания

Монитор. Монитор маалыматтарды көрсөтөт.- Монитор

Тергич – Клавиатура.

Акустикалык колонкалар, кулакчалар  – Аккустические колонки, наушники.

Веб-камераВеб-камера

Тутма. Мынакей, мурдагыдай болуп табак-дискет ташып убара тартпай, эми болгону сакадай бою сары алтын тутманы чөнтөккө салып койобуз Флешка.

Окулук айрым кыскартуулар менен берилди. Толугу менен http://janyzak.kg/ сайтынан таанышсаңар болот.

Оставить комментарий

Обязательное поле.

Обязательное поле. Не публикуется.

Если есть.